مجری ذیصلاح

مجری ذیصلاح | شرایط و وظایف

شرکت سازه آفرینان

مجری ذیصلاح کیست؟

به موجب قانون، کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط دفاتر مهندسی و شرکت‌های حقوقی و یا اشخاص حقیقی (مهندس مجری) انجام شود. طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی، مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلف هستنند از مجری ذیصلاح استفاده نمایند. مجری ساختمان به انگلیسی operating engineer building در واقع نماینده فنی کارفرما بوده و بایستی پاسخگوی تمامی مراجع کنترل کننده باشد.
تمامی اشخاص با مدرک تحصیلی کارشناسی و یا بالاتر در رشته تحصیلی معماری و عمران که صلاحیت ایشان پس از قبولی در آزمون مربوطه و کسب پروانه اجرایی (حقوقی کردن پروانه) توسط سازمان نظام مهندسی مورد تایید قرار گرفته باشند صلاحیت حضور به عنوان مجری و مدیریت در کلیه مراحل اجرایی در زمینه ساختمان سازی را دارا می باشند.

 
نکته: با توجه به قانون های نظام مهندسی در تمامی شهرهای کشور، ساختمان ها و آپارتمان، مراکز تجاری و صنعتی، پاساژ ها و کارخانه و به طور کلی هر ساخت وسازی در سطح شهر و روستا، حتما حتما باید توسط مجری ذیصلاح که توسط سازمان نظام مهندسی استان صلاحیت آن تاییدشده، مورد اجرا قرار گیرد.
 • مجری حقوقی نظام مهندسی – مجری ذیصلاح حقوقی

شرکت یا موسسه ای است که دارای پروانه اشتغال به کار است و بر اساس قانون نظام مهندسی کشور برای کنترل عملیات و اجرای ساخت و سازها انتخاب می شود ، مجری حقوقی می گویند . طبق دستورالعمل ابلاغ شده از طرف وزارت مسکن و شهرسازی ، تمام مالکین پروژه های ساختمانی برای قانونی پیش بردن کارهای خود موظف هستند از مجری حقوقی استفاده کنند . مبحث دوم مقررات ملی 3-1-1-2شرکت هایی که به طور مستقیم مجری حقوقی ساختمان هستند مطابق بند ساختمان دارای شخصیت حقوقی بوده و اکثر آنها به صورت خصوصی فعالیت های خود را انجام می دهند و در دو قسم مسئولیت محدود یا سهامی خاص در حال فعالیت هستند .

مجری حقوقی در تعریفی کلی و صریح به شرکت‌ها و دفاتر مهندسین گفته می شود که از اشخاص حقیقی و مهندسین مربوطه اجرایی ساختمان تشکیل می گردد. طبق دستورات ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی در کلیه استان‌ها و مناطق کشور ، هرگونه ساخت و ساز ابنیه تنها باید توسط مجری های ذیصلاح کاربلد که صلاحیت اجرایی آنها توسط سازمان نظام مهندسی مورد تایید باشد ؛ انجام گیرد و تمامی مالکین در این حیطه موظفند از مجری های ذیصلاح حقوقی و یا حقیقی مربوطه در ساختمان سازی ها استفاده نمایند.

 • مجری حقیقی نظام مهندسی – مجری ذیصلاح حقیقی

مجری حقیقی فردی است که بخاطر واجد شرایط بودن، از سوی سازمان نظام مهندسی کشور، صلاحیت نظارت بر ساخت و ساز پروژه های عمرانی را دارد. مهمترین وظیفه او، پاسخگویی به ناظر پروژه و کارفرما در هر مرله از ساخت و ساز است. 

شرایط مجری ذیصلاح حقیقی

 1. شرايط احراز صلاحيت سازندگان حقيقی شامل این موارد است: پروانه اشتغال به كار، سابقه حرفه ای، توان مـالی، مطلوبيت كارهاي اجرا شده و عملكرد موفق قبلی. 
 2. مجری حقيقي بايـد حـداقل 50 درصد امتيازات مربوط به پايه شخص حقوقی را از جداول و شاخص هاي تعيين شده كسب نمايد

ظرفیت مجری ذیصلاح چطور محاسبه می شود؟

ظرفیت اشتغال مجری ذیصلاح حقیقی و حقوقی

سازنده ذیصلاح ساختمان کیست؟

سپردن پروژه های ساخت و ساز به سازندگان ذی صلاح و یا همان دارای صلاحیت باعث میشود که کل پروسه ساخت و ساز با نظارت دقیق و رعایت اصول ایمنی انجام شود، از این رو حتما برای  پروژه های خود به ویژه پروژه های انبوه سازی به دنبال پیدا کردن سازندگان ذیصلاح معتبر در شهر تهران و یا سایر شهرها باشید.

مجری ذیصلاح کیست

اهمیت نقش مهندس مجری ذیصلاح

نقش مهندس مجری ذیصلاح آنقدر مهم و کلیدی است که در سالهای اخیر، برای کوتاه کردن دست افراد غیر متخصص (بساز و بفروش ها) از صنعت ساخت و ساز، قانون جدیدی به نام «مجریان ذیصلاح» تصویت شده است. به موجب این قانون، پروژه هایی که در تمامی شهرهای کشور ساخته می شوند تنها باید توسط مجری ذیصلاح که توسط سازمان نظام مهندسی استان صلاحیت آن تایید شده است اجرا شوند. مجری موظف است در تمامی فرآیند ساخت و ساز حضور کامل داشته باشد و کلیه مراحل اجرایی باید توسط مهندس مجری مدیریت شده و در زمان مشخص خود اجرا شود.

وظایف مجری ذیصلاح

همان طورکه در ابتدای این مقاله اشاره کردیم، اجرای ساختمان بر اساس آیین نامه، مقررات ملی و دستور العمل های شهرداری بر عهده مجری بوده و پاسخگویی در تمامی مراحل اجرای کار بر عهده او است. وظایف مجری ذیصلاح به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم می شود. در ادامه به چند مورد از این وظایف می پردازیم.

وظایف عمومی مجری ذیصلاح

 • مجری ذیصلاح هنگام تحویل گرفتن پروژه نقشه ها را بررسی کرده و در صورت مشاهده هرگونه اشکال یا ایرادی، نظرات و پیشنهادات خود را بصورت کتبی به طراح و محاسب ارائه می دهد.
 •  در حین اجرای پروژه چنانچه مهندس مجری تغییر در برنامه تفضیلی پروژه را ضروری تشخیص دهد، قبل از موعد انجام کار مراتب را با ذکر دلیل و به صورت کتبی به کارفرما اطلاع دهد. 
 • مجری پروژه موظف است از مهندسان رشته های دیگر ساختمان، کاردان های فنی، معماران تجربی، کارگران و استاد کاران و هم چنین عوامل فنی ماهر در اجرای پروژه استفاده کند.
 • مصالح مورد استفاده توسط مجری ساختمان باید مطابق با مشخصات فنی نقشه ها باشد.
 • مجری ذیصلاح در زمان ساخت یا بازسازی، باید در مکان پروژه حضور داشته باشد.
 • ایمنی کارگاه ساختمانی و رعایت اصول ایمنی توسط اشخاص بر عهده مجری ذیصلاح است.
 • گرفتن 3 امضاء برای نقشه کامل، ازبیلت در آخر کار و تاییدیه های مرتبط به ناظران از جمله کارهای مجری ذیصلاح است.
 • اجرای ضوابط شهرسازی، مقررات ملی ساختمان، بخش نامه های قانونی و … توسط مجری ذیصلاح انجام می شود.
 • گرفتن بیمه کیفیت اجزای ساختمانی یا ارائه ضمانت های قانونی بانکی به نفع کارفرما نیز از وظایف عمومی مجری ذیصلاح است.

وظایف عمومی مجری ذیصلاح

قراردادهایی نظیر اجرا با مصالح، اجرا بدون مصالح، قرارداد مدیریت پیمان و … میان کارفرما و مهندس مجری را وظایف خصوصی مجری ذیصلاح می نامند. هرکدام از قرارداد های مطرح شده دارای شرایطی هستند که با توافق طرفین امضاء می شود.

حق الزحمه مجری ذیصلاح 

حق الزحمه مجریان حقیقی و حقوقی بر اساس نوع قرارداد و شرح خدمات و تعداد طبقات و زیرزمین و نوع سازه و همجواری ها و گودبرداری ها و پیچیدگی هر پروژه با توافق با کارفرما و مطابق شرایط خصوصی و قرارداد همسان منعقد می گردد. قیمتهایی که در ادامه می آید حداقل حق الزحمه مجری ذیصلاح می باشد که بر اساس پیشنهاد های واصله و بررسی شاخص های تورم در اردیبهشت سال 1400 ارائه شده است.

حق-الزحمه-مجری-ذیصلاح

ثبت شرکت مجری ذیصلاح – شرایط مجری ذیصلاح شدن

تمامی عملیات اجرایی ساختمان باید برطبق قانون توسط مجری ذیصلاح که شخصی حقوقی و یا دفاتر مهندسی ساختمان هستند، انجام شود. پیاده سازی و ساخت ساختمان ها توسط مجری ذیصلاح که صلاحیتش توسط سازمان مهندسی تایید شده، اجرا می گردد. همچنین خوب است بدانید ثبت شرکت مجری ذیصلاح دارای شرایطی است که در ادامه بیان می کنیم.

مدارک و شرایط ثبت شرکت مجری ذیصلاح

 1. امضا و آماده کردن دو اساسنامه توسط سهامداران
 2. تکمیل دو نسخه تقاضانامه و اظهارنامه شرکت
 3. هیئت مدیره حقوقی غیر دولتی بودن شرکت را تایید کند
 4. صورتجلسه و مجمع عمومی توسط بازرسین و سهامداران باید امضا شوند
 5. 6 عدد عکس در ابعاد 3 در 4 از عضوهای هیئت مدیره
 6. کپی کارت ملی سهامداران، اعضای هیئت مدیره و بازرس ها و یا وکیل قانونی باید ارائه شود
 7. کپی شناسنامه برابر اصل سهامدارها، اعضای هیئت مدیره و بازرس ها
 8. صورتجلسه هیئت مدیره و امضای صورتجلسه توسط مدیران در دو جلد باید ارائه شوند
 9. گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره، بازرسان و مدیرعامل باید ارائه شوند
 10. اقرارنامه بازرس ها برای این که نسبت فامیلی نسبی و سببی با مدیرعامل شرکت ندارند
 11. ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل آن در صورت انجام امور توسط وکیل قانونی

مدارک و شرایط ثبت شرکت مجری ذیصلاح

شرایط ثبت و تاسیس شرکت ذیصلاح برای افراد حقوقی

 • شرکت با موضوع انجام خدمات اجرای ساختمان
 • ثبت در اداره ثبت شرکت ها و ارسال آگهی ثبت شرکت
 • عضویت در سازمان نظام مهندسی کشور
 • بررسی کیفیت کارهای انجام شده سازنده
 • ارسال سابقه اعضای هیئت مدیره و تمام مدیران
 • داشتن پروانه اشتغال اجرایی ساختمان برای 2 نفر از مدیران با مدارک دانشگاهی تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی یا نقشه برداری و فرد دیگر با تحصیلات عمران و معماری؛ دقت کنید که این دو فرد به صورت تمام وقت در شرکت باید فعال باشند
 • بررسی میزان توان مالی و امکانات سازندگان شرکت

شرایط تاسیس شرکت مجری ذیصلاح برای افراد حقیقی

 • بررسی صلاحیت افراد حقیقی بر اساس سابقه، کیفیت کارهایی که انجام داده اند، توانایی مالی و پروانه اشتغال می باشد
 • ارائه پروانه اشتغال به کار مهندسی تجربی یا کاردانی در رشته های معماری و عمران
 • داشتن 50 درصد از امتیازاتی که مرتبط با پایه فرد حقوقی از جداول و موارد معین است.
 • حوزه فعالیت فرد حقیقی باید استانی باشد که پروانه را صادر کرده است.

الزامی بودن معرفی مجری ذیصلاح 

با هدف جلوگیری از دخالت افراد فاقد صلاحیت در امور مرتبط با ساخت و ساز و همچنین ضرورت بکارگیری مجریان ذیصلاح ، تمامی پروژه هایی که پس از تاریخ 20 فروردین ماه 99 در سامانه خدمات مهندسی ثبت شوند، مطابق با جدول زمانبندی اعلام شده، ملزم به معرفی مجری ذیصلاح خواهند بود.

اقدامات مجری ذیصلاح

مجری ذی‌صلاح، شخصی است که مسئولیت اجرای یک پروژه را برعهده دارد. این شخص باید به طور کامل با جزئیات پروژه آشنا باشد و از آنجا که اجرای پروژه بر عهده‌اش است، باید تمامی اقدامات لازم را برای اجرای موفق پروژه انجام دهد. در ادامه، به برخی از اقدامات مهم مجری ذی‌صلاح در پروژه‌های مختلف اشاره می‌کنیم:

1- برنامه‌ریزی: باید برنامه‌ریزی دقیقی برای انجام پروژه انجام داد. برنامه‌ریزی باید شامل زمان‌بندی دقیق، تخصیص منابل و منابع، تعیین اهداف و شاخص‌های عملکرد، و ارزیابی ریسک‌های مختلف باشد. همچنین، باید از ابتدا تمامی اعضای تیم را با برنامه‌ریزی آشنا کرد و از آنها خواست تا بر اساس زمان‌بندی برنامه‌ریزی شده، اقدامات خود را انجام دهند.

2- تعیین نیازمندی‌ها: باید نیازمندی‌های پروژه را به دقت تعیین کرد تا بتوان به‌صورت دقیق تری به برنامه‌ریزی و اجرای پروژه پرداخت. برای تعیین نیازمندی‌ها، باید با تمامی اعضای تیم و مشتریان پروژه مشورت کرد و نیازمندی‌های آنها را در نظر گرفت. همچنین، باید به دقت تمامی قوانین و مقررات مربوط به پروژه را بررسی کرد و در نظر گرفت.

3- تخصیص منابع: باید به دقت منابع مورد نیاز برای اجرای پروژه را تعیین کرد و تلاش کرد تا به بهترین شکل از منابع موجود استفاده شود. این منابع می‌تواند شامل انسانی، مالی، فنی و مواد باشد.

4- ارزیابی و مدیریت ریسک‌ها: باید همه ریسک‌های مربوط به پروژه را شناسایی کرد و برنامه‌ریزی‌های لازم برای مدیریت آن‌ها را انجام داد. باید تمامی ریسک‌های ممکن را در نظر گرفت و برنامه‌های احتیاطی برای مدیریت آن‌ها را تعیین کرد. همچنین، باید همواره ریسک‌های پروژه را پایش و ارزیابی کرد و در صورت نیاز، تغییرات لازم را در طرح پروژه اعمال کرد.

5- مدیریت تیم: باید تمامی اعضای تیم را به دقت انتخاب کرد و آن‌ها را براساس نیازمندی‌های پروژه آموزش داد. همچنین، باید برای ارتباطات داخلی تیم و مدیریت روابط بین اعضای تیم تلاش کرد و به دقتجلسات تیم را برگزار کرد. از طرف دیگر، باید با مشتریان و سایر شرکای پروژه نیز به بهترین شکل ارتباط برقرار کرد و تمامی پیامدهای پروژه را به آن‌ها اعلام کرد.

6- پایش و ارزیابی پیشرفت پروژه: باید به دقت پیشرفت پروژه را پایش کرد و تمامی اقدامات مورد نیاز برای رسیدن به اهداف پروژه را انجام داد. برای پایش پیشرفت پروژه، باید از ابزارهای مدیریت پروژه مانند نرم‌افزارهای مختلف استفاده کرد و تمامی مراحل پروژه را به دقت پیگیری کرد.

7- مدیریت کنترل کیفیت: باید تمامی فرآیندهای پروژه را به دقت پایش کرد و از کیفیت اجرای آن‌ها اطمینان حاصل کرد. برای این کار باید استانداردهای کیفیت مورد نیاز را تعیین کرد و از آنها پیروی کرد. همچنین، باید تمامی مواد و محصولات مورد استفاده در پروژه را به دقت بررسی کرد و از کیفیت آن‌ها اطمینان حاصل کرد.

8- مدیریت هزینه: باید هزینه‌های مربوط به پروژه را به دقت بررسی کرد و بر اساس بودجه‌ای که تعیین شده، تمامی هزینه‌ها را کنترل کرد. همچنین، باید تمامی هزینه‌های مربوط به پروژه را به دقت ثبت کرد و پیش‌بینی‌های مالی دقیقی برای هزینه‌های آتی پروژه انجام داد. همچنین، باید تمامی فعالیت‌های مربوط به مدیریت هزینه را به دقت پایش کرد و در صورت نیاز، تغییرات لازم را برای کاهش هزینه‌ها اعمال کرد.

9- مدیریت ارتباط با مشتریان: باید به بهترین شکل ممکن با مشتریان پروژه ارتباط برقرار کرد و تمامی پیام

تعرفه مجری ذیصلاح

مجریان ذیصلاح طبق آنچه سازمان نظام مهندسی کشور تعیین میکند، تعرفه مشخصی برای خدمات خود دارند و معمولا در هر شرکت بنا به تجربه ای که دارد هزینه های متفاونی در نظر گرفته میشود، بنابراین جهت کسب اطلاعات دقیق در خصوص تعرفه مجری ذیصلاح پیشنهاد میکنیم با شرکت مورد نظر تماس حاصل فرمایید.

سازنده ذیصلاح ساختمان ســـــــــــــوالات متــــــــــــــداول 

1. ذی صلاح یا ذیصلاح، کدامیک درست است؟

 • ذیصلاح به معنی صلاحیت دار و مسئول است و به همین شکل صحیح می باشد.

2. مجری ذیصلاح ساختمان کیست؟

 • مجری ذیصلاح ساختمان فردی است حقیقی یا حقوقی که دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی است. مجری برای اجرای موضوع قرارداد ساخت و ساز ساختمان، با مالک ساختمان قرارداد می بندد.

3. مدرک مجری ذیصلاح چیست؟

 • حداقل مدرک برای مجری ذیصلاح، کارشناسی است. همچنین بایستی صلاحیت ایشان پس از قبولی در آزمون و کسب پروانه اجرایی توسط سازمان نظام مهندسی مورد تایید قرار بگیرد.

4. مکاتبات مهندس مجری شامل چه چیزهایی است؟

 • غالب مکاتبات مهندس مجری می‌تواند در قالب دستورکارها به مالک و پیمانکاران جزء انجام شود.

5. در چه صورت مجری ذیصلاح می‌تواند قرارداد خود را فسخ کند؟

 • گاهی پیش می آید که تخلف مالک در حدی است که این امکان وجود دارد که مجری ذیصلاح در مباحث قانونی، حقوقی و یا کیفری درگیر شود. در این صورت اگر مالک به هشدارهای مجری اهمیت ندهد، می‌تواند بر اساس مکاتبات انجام‌شده و بندهای قراردادی، درخواست فسخ خود را به سازمان استان، مرجع صدور پروانه، مالک و ناظر هماهنگ‌کننده ارائه کرده و بعد از طی مراحل قانونی و رأی هیئت داوری، قرارداد را فسخ کرده و از کار خارج شود.  

6. چه کسی عملکرد مجری را کنترل می کند؟ 

 • مهندس ناظر مسئول کنترل عملکرد مجری ذیصلاح ساختمان است.

7. آیا می توان از مجری ذیصلاح صوری استفاده کرد؟

 • اگرچه انتخاب مجری ذیصلاح در تمام ساخت و سازها از جمله در استان تهران الزامی شده اما حضور مجریان ذیصلاح صوری مشکلاتی را در فرآیند ساخت و سازها ایجاد کرده است. از آنجا که درصد تقصیر مجری در پروژه‌های ساختمانی در صورت بروز حادثه، بیشترین درصد را دارد، پیشنهاد اکید ما داستن مجری ذیصلاح واقعی است.
  در صورتیکه مالک انتظار دارد که مجری پس از دریافت حق‌الزحمه خود، به‌هیچ‌عنوان به پروژه سرکشی نکند، زیربار نروید و اگر به این امر اصرار داشت، از روشی که برای فسخ قرارداد گفته شد عمل کرده و از پروژه خارج شوند یا لااقل با ابلاغ مکاتبات مربوطه به مالک یا سازنده، درصد تقصیر خود را کاهش دهد.