خدمات اجرایی

خدمات اجرایی

شرکت سازه آفرینان

خدمات اجرایی ساختمانی

خدمات اجرایی ساختمانی

مهندسی معماری سازه آفرینان با تیم مجرب اجرایی از صفرتا صد اجرا در زمینه اجرای ساختمان و مشارکت در ساخت یکی از بهترین ترین گروه های ساخت را به خود اختصاص داده است.جهت اجرای ساختمان و اجرای ویلا همچنین محوطه سازی و ساخت استخرهای خانگی و تجاری و … از مراحل اولیه ساخت شامل خاکبرداری تا انتهای مراحل اجرای ساختمان همراه با مصالح یا بدون مصالح ساختمانی اعم از قراردادهای پیمانکاری و مدیریت پیمان خدمات اجرای ساختمان و مشارکت در ساخت خود را ارائه می نماید.

بررسی خدمات

 • اجرای پیمان مدیریت بمنظور کنترل عملیاتی HSE پروژه ها
 • اجرای مانورهای عملیاتی واکنش در شرایط اضطراری
 • تامین نیروی انسانی تخصصی HSE پروژه ها
 • طراحی و تولید نرم افزارهای تخصصی HSE بر بستر شبکه و تلفن همراه
 • نیاز سنجی و تامین تجهیزات حفاظت فردی
 • نیازسنجی، طراحی، تامین و نصب تجهیزات اعلام و اطفاء حریق و تجهیزات تخصصی آتش نشانی
 • نیازسنجی و تامین تجهیزات ایمنی کار در فضای بسته
 • طراحی و تامین تجهیزات مدیریت ترافیک پروژه­ها
 • نیازسنجی، طراحی و نصب تجهیزات ایمنی کار در ارتفاع، نجات و لیفتینگ
 • طراحی و تامین تجهیزات تهویه صنعتی
 • طراحی و تامین تجهیزات مدیریت پساب و تصفیه خانه
 • خدمات کنترل آلودگی های زیست محیطی شامل خاک، آب و پسماند
 • طراحی، تامین تجهیزات و اجرای سیستم های تامین انرژی خورشیدی
 • ارزیابی، طراحی و ارائه خدمات اجرایی در حوزه مهندسی فاکتورهای انسانی